Uwaga, wielbłąd!

Wielbłądy, których właścicielami są wyłącznie Beduini z Negewu, warte są od 15 do 20 tys. szekli.